^Powrót na górę

 • 1 Witamy na stronie CKZiU Nr 2!
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 to możliwość kształcenia na poziomie technikum, szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kursów kwalifikacyjnych - Kształcimy Ustawicznie!
 • 2 CKZiU nr 2 w Gdańsku to:
  Technikum nr 8 i Technikum nr 14, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14 oraz możliwość kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych.
 • 3 Teoria i praktyka
  umiejętności, kwalifikacje, wiedza, zawody
 • 4 Nowoczesne pracownie
  Pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie zawodowe, szkolna mini piekarnia - ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności przyszłym technikom i czeladnikom.
 • 5 Zapach chleba...
  często dochodzi ze szkolnych pracowni
baner

CKZiU Nr 2 na FB

Sz.Pol.dla Dorosłych nr 14

Rekrutacja

Egzamin zawodowy

ckziu2-logo
 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 3 lata
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
kwalifikacja: TG.02 - Produkcja wyrobów spożywczych
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;

przedmioty brane pod uwagę w czasie
rekrutacji:
język polski, matematyka, wychowanie fizyczne,
informatyka lub technika

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8
w systemie elektronicznego naboru

Opis zawodu
Zawód operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
jest zawodem szerokoprofilowym,
ze względu na podział pracy w przemyśle spożywczym
na specyficzne branże przetwórstwa i wytwarzania.
Może obejmować obsługę wybranej grupy maszyn i urządzeń,
w szczególności:
do przetwórstwa i konserwacji mięsa i przetworów mięsnych,
do przetwórstwa owoców i warzyw,
do wytwarzania artykułów mleczarskich,
do wytwarzania produktów przemiału zbóż
oraz do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych.

Zawody pokrewne:
Piekarz, cukiernik (ciastkarz),
klasyfikator żywności, technik technologii żywności,
młynarz, ubojowy, kwasiarz warzyw, przetwórca ryb.

Wykonywane czynności
Badanie, ładowanie, mieszanie, nadawanie kształtu,
nadzorowanie (pracy maszyn),
nakładanie, pokręcanie, przesiewanie, regulowanie,
rejestrowanie, sprawdzanie, sterowanie,
uruchamianie (maszyn),
ustawianie, ważenie, zagniatanie,
zapewnienie jakości, zapewnienie odpowiedniej konsystencji.

Miejsca pracy
przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego,
na stanowiskach pracy związanych z obsługą
maszyn i urządzeń
w kolejnych etapach procesu technologicznego.

zajęcia praktyczne współpraca BSIsnr8

pytania

Copyright © 2013. CKZiU Nr 2 w Gdańsku Rights Reserved.