Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

CENTRUM EDUKACYJNO ZAWODOWO SPORTOWE

U nas będziesz zawsze w CENTRUM!

ustawicznie

Centrum dla młodzieży i dorosłych

Technikum nr 8

technik analityk, technik technologii chemicznej, technik technologii żywności

Technikum nr 14

technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska, technik technologii żywności, technik weterynarii

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Kształcenie ustawiczne

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

zima2018

 

Staż w Niemczech
od 12 do 24 marca 2018 r.

stazystkist03.2018

kregstaz03.208a

na SFb

 W dniach 12 - 24.03.2017 grupa 21 uczniów odbywa staż zagraniczny w ramach programu POWER
"Technik Technologii Żywności zawód o wielu możliwościach na europejskim rynku pracy"
w ośrodku szkoleniowym Deula Hildesheim GmbH.
Tym razem stażyści mają praktyki w niemieckich hotelach, ośrodkach pomocy i domach seniora.
W stażu udział biorą uczniowie z pięciu klas
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku.
Po raz pierwszy w mobilności uczestniczą uczniowie szkoły branżowej,
kształcący się w zawodach cukiernik i piekarz.
Staż pozwoli uczniom zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności
oraz podnieść znajomość języków obcych.
Oto niektóre obiekty, w których odbywają się praktyki:
M & A City Hotel Hildesheim, Deula Hildesheim GmbH; OS-das Marktrestaurant im Knochenhaueramtshaus,
Van der Valk Hotel Hildesheim, Lebenshilfe Hildesheim; Hotel Stadtresidenz.
                                                                  (relacje na SFb - Joanna Sznajder-Stworzyjanek)

Centrum z internatem i bazą noclegową (wjazd od ul. Żuławskiej)

... przejdź

... także w centrum wydarzeń

przegląd ... Button

Centrum polubień, info i foto aktywności na szkolnym Fb (internat i bibliotekę także można polubić - nie tylko na Fb)

... do Fb CKZiU nr 2

Centrum nowych aktywności - budowa basenu - otwarcie w 2018 r.

czytaj dalej DE; ?>

Centrum dydaktyczno-zawodowo-sportowe - centrum godne poznania! Gdańska też!

link do

Centrum współpracy: pracodawców, uczniów, rodziców, nauczycieli, instytucji

link do