Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

***************************************

twójzawódwckziunr2

Atrakcyjne możliwości kształcenia się
na drodze

do dalszej edukacji w szkołach wyższych,
zdobycia lub zmiany zawodu, uzyskania
lub podwyższenia potrzebnych kwalifikacji.

Technikum nr 8

 • technik analityk
  - klasa I A ta (29)
 • technik technologii chemicznej
  - klasa I B tc (29)
 • technik technologii żywności
  - klasa I C tż (29)

 

 Technikum nr 14

 • technik inżynierii środowiska
  i melioracji
  - klasa I Fm (29)
 • technik ochrony środowiska
  - klasa I E tś (29)
 • technik technologii żywności
  - klasa I Dtż (29)
 • technik weterynarii
  - klasa I Twe (29)

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia
nr 8

 • cukiernik
  - klasa I ac (29)
 • piekarz
  - klasa I bp (29)
 • wędliniarz
  - klasa I wo (15)
 • operator maszyn i urządzeń
  przemysłu spożywczego
  - klasa I wo (14)
 • cukiernik
  - klasa I pcp

  klasa patronacka AUCHAN
  (miejsc 15)
 • piekarz
  - klasa I pcp

  klasa patronacka AUCHAN
  (miejsc 14)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 • rolnik
 • cukiernik