^Powrót na górę

 • 1 Witamy na stronie CKZiU Nr 2!
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 to możliwość kształcenia na poziomie technikum, szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kursów kwalifikacyjnych - Kształcimy Ustawicznie!
 • 2 CKZiU nr 2 w Gdańsku to:
  Technikum nr 8 i Technikum nr 14, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14 oraz możliwość kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych.
 • 3 Teoria i praktyka
  umiejętności, kwalifikacje, wiedza, zawody
 • 4 Nowoczesne pracownie
  Pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie zawodowe, szkolna mini piekarnia - ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności przyszłym technikom i czeladnikom.
 • 5 Zapach chleba...
  często dochodzi ze szkolnych pracowni
baner

CKZiU Nr 2 na FB

Sz.Pol.dla Dorosłych nr 14

Rekrutacja

Egzamin zawodowy

Atrakcyjne możliwości kształcenia się na drodze
do dalszej edukacji w szkołach wyższych,
zdobycia lub zmiany zawodu, uzyskania
lub podwyższenia potrzebnych kwalifikacji.

 

Technikum nr 8

 • technik analityk
 • technik technologii chemicznej
 • technik technologii żywności

 

 Technikum nr 14

 • technik inżynierii środowiska
  i melioracji
 • technik ochrony środowiska
 • technik weterynarii
  (nowy zawód od 2017 r.)

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia
Nr 8

 • cukiernik
 • piekarz
 • wędliniarz
 • operator maszyn i urządzeń
  przemysłu spożywczego

 

 Szkoła Policealna dla Dorosłych
nr 14

 • opiekun osoby starszej
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • technik turystyki wiejskiej

 

 

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 • rolnik
 • cukiernik

tutaj link do oferty kursów

Copyright © 2013. CKZiU Nr 2 w Gdańsku Rights Reserved.