1 września nowy rok szkolny

6
dni
6
dni
0
8
godzin
1
4
minut
CKZiU nr 2

Twój zawód to nasza specjalność!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku

Wybierz wymarzony kierunek:

Zawody

Informacje

80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7 - sekretariat w bud. 1 - tel. 58-309-05-06;
sekretariat w bud. 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8 - tel. 58-301-10-20; fax. 58-301-07-42;
poczta elektroniczna: sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl

Ważne dokumenty

do pobrania

Harmonogram skrócony - pełny w regulaminie

rekrutacji 2020/2021

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  wraz z dokumentami
  od 15 czerwca  do 10 lipca
  godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  od 26 czerwca  do 10 lipca
  godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  od 31 lipca   do 4 sierpnia
  godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
  do 11 sierpnia
  godz. 14.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  12 sierpnia
  do godz. 14
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia - złożenie oryginałów wymaganych dokumentów w tym zaświadczenia lekarskiego wskazanego w regulaminie (jeżeli nie złożono ich wcześniej)
  od 13 sierpnia   do 18 sierpnia godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  19 sierpnia
  do godz. 14
CKZiU nr 2 w Gdańsku

100%

zajęć
w nowoczesnych pracowniach
i laboratoriach

praktyki zawodowe
u najlepszych w

100%

Nasi partnerzy

 • uczelnie Trójmiasta
 • grupa LOTOS S.A.
 • Przedsiębiorstwo "Impuls"
 • zakłady pracy branży chemicznej, spożywczej, inżynierii i ochrony środowiska
 • Cech Piekarzy i Cukierników
 • Cech Rzeźników i Wędliniarzy
 • AUCHAN

Specjalistyczne wyposażenie

 • laboratoria
 • pracownie technologiczne
 • nowoczesna hala sportowa
 • boisko z certyfikatem FIFA
 • siłownia
 • sala do aerobiku
 • basen (od 2018 roku)

Aktywności dodatkowe

 • koła zainteresowań
 • zajęcia pozalekcyjne
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego/zawodowego
 • zajęcia z doradztwa zawodowego
 • zajęcia sportowe
 • wolonatriat

Gwarantowane
praktyki!

20 współpracujących placówek i zakładów!

Programy i certyfikaty międzynarodowe

Erasmus+, Globe oraz Europass

Internat
i stołówka

do dyspozycji uczniów


ZTM Gdańsk - przystanek Orunia Gościnna
113, 132, 189, 200, 205, 207, 210, 232

z Pruszcza Gdańskiego
3, 50, 200, 205, 207, 232

pociągami SKM i PR
do stacji Gdańsk Orunia