Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

staż 12-24 marca 2018

Staż w Niemczech
od 12 do 24 marca 2018 r.
w ramach programu POWER

stazystkist03.2018

kregstaz03.208a

relacja na szkolnym Fbrelacja na szkolnym Fb

na SFb - także inne relacje pomiędzy 12 a 30 marca 2018

W dniach 12 - 24.03.2018 grupa 21 uczniów odbywa staż zagraniczny
w ramach programu POWER 

"Technik Technologii Żywności zawód o wielu możliwościach na europejskim rynku pracy"
w ośrodku szkoleniowym Deula Hildesheim GmbH,
gdzie odbywać się będą wykłady i zajęcia praktyczne po których stażyści będą mogli skonfrontować zdobytą
wiedzę i umiejętności wyjeżdżając do niemieckich hotelach, ośrodkach pomocy i domach seniora.

W stażu udział biorą uczniowie z pięciu klas 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku. 
Po raz pierwszy w mobilności uczestniczą uczniowie szkoły branżowej, 
kształcący się w zawodach cukiernik i piekarz. 
Staż pozwoli uczniom zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności 
oraz podnieść znajomość języków obcych.
Oto niektóre obiekty, które odwiedzą stażyści:
M & A City Hotel Hildesheim, Deula Hildesheim GmbH;
OS-das Marktrestaurant im Knochenhaueramtshaus, 

Van der Valk Hotel Hildesheim, Lebenshilfe Hildesheim; Hotel Stadtresidenz.


                                                                  (relacje na SFb - Joanna Sznajder-Stworzyjanek)