Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

 „Bądź praktykiem, nie teoretykiem – podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska gwarancją zwiększenia szansy na zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej” realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku od 31.12.2015r. do 30.12.2017r.
W projekcie weźmie udział 79 uczniów kierunku technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii żywności, technik analityk, którzy wyjadą na dwutygodniowe praktyki do jednego z trzech ośrodków szkoleniowych
w Niemczech w terminach:

I grupa: 12.06.2016 – 25.06.2016 – ośrodek Deula Nienburg
(18 uczniów kierunku technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska),
II grupa: 02.10.2016 – 15.10.2016 – ośrodek Deula Hildesheim
(18 uczniów kierunku technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii żywności, technik analityk),
III grupa: 12.03.2017 – 25.03.2017 – ośrodek Deula Nienburg
(25 uczniów kierunku technik analityk, technik technologii żywności, technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji),
IV grupa: 07.05.2017 – 20.05.2017 – ośrodek ILLUT Bonn-Berlin
(18 uczniów kierunku technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska, technik analityk, technik technologii żywności),

 

Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i spełnia następujące warunki:
• jest uczniem I, II, III, IV klasy w zawodzie technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii żywności, technik analityk w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku, zadeklaruje gotowość do udziału w całym projekcie obejmującym również etap przygotowawczy poprzedzający wyjazd oraz ewaluację po powrocie z wyjazdu.

 

 logo funduszelogo ue