Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

rolnik

Kwalifikacja: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ R.3

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK 613003

 

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

 

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu -piątek, sobota, (ewentualnie) niedziela
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Plan nauczania:

Pobierz (pdf)

 

Deklaracja uczestnictwa:

Pobierz (pdf)