Do rozpoczęcia 1. etapu rekrutacji pozostało:

9
dni
9
dni
1
2
godzin
5
7
minut
CKZiU nr 2

Twój zawód to nasza specjalność!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku

Wybierz wymarzony kierunek:

Zawody

Harmonogram

rekrutacji 2020/2021

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty 3/2020 z 31 stycznia 2020 r.
(poniżej wybrane etapy postępowania - wszystkie w w/w zarządzeniu oraz regulaminie naboru 2020)

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  wraz z dokumentami
  od 11 maja  do 23 czerwca
  godz. 15
 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
  od 11 maja  do 14 lipca
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  od 26 czerwca   do 30 czerwca godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
  do 10 lipca
  godz. 14.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia - złożenie oryginałów wymaganych dokumentów (jeżeli nie złożono ich wcześniej)
  od 13 lipca   do 20 lipca godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  21 lipca
  do godz. 14
 • Postępowanie uzupełniające
  - etapy zgodnie z zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty
  do 24 sierpnia godz. 14    
CKZiU nr 2 w Gdańsku

100%

zajęć
w nowoczesnych pracowniach
i laboratoriach

praktyki zawodowe
u najlepszych w

100%

Nasi partnerzy

 • uczelnie Trójmiasta
 • grupa LOTOS S.A.
 • Przedsiębiorstwo "Impuls"
 • zakłady pracy branży chemicznej, spożywczej, inżynierii i ochrony środowiska
 • Cech Piekarzy i Cukierników
 • Cech Rzeźników i Wędliniarzy
 • AUCHAN

Specjalistyczne wyposażenie

 • laboratoria
 • pracownie technologiczne
 • nowoczesna hala sportowa
 • boisko z certyfikatem FIFA
 • siłownia
 • sala do aerobiku
 • basen (od 2018 roku)

Aktywności dodatkowe

 • koła zainteresowań
 • zajęcia pozalekcyjne
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego/zawodowego
 • zajęcia z doradztwa zawodowego
 • zajęcia sportowe
 • wolonatriat

Gwarantowane
praktyki!

20 współpracujących placówek i zakładów!

Programy i certyfikaty międzynarodowe

Erasmus+, Globe oraz Europass

Internat
i stołówka

do dyspozycji uczniów


ZTM Gdańsk - przystanek Orunia Gościnna
113, 132, 189, 200, 205, 207, 210, 232

z Pruszcza Gdańskiego
3, 50, 200, 205, 207, 232

pociągami SKM i PR
do stacji Gdańsk Orunia