Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku

Technikum nr 8

technik analityk, technik technologii chemicznej, technik technologii żywności

Technikum nr 14

technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska, technik technologii żywności, technik weterynarii

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Kształcenie ustawiczne

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

14000

Absolwentów

25

Pracowni, laboratoriów...

223

Spotkań z eksperymentem

ponad 1000

Polubień na FB