Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

ckziu2-logo
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8
Wędliniarz

3 lata

wędliniarz
kwalifikacja: TG.05 - Produkcja wyrobów mięsnych i tłuszczowych

przedmioty brane pod uwagę w czasie naboru:
język polski, matematyka, wychowanie fizyczne,
informatyka lub technika

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8
w systemie elektronicznego naboru

Rzeźnik wędliniarz
Opis zawodu

Rzeźnik wędliniarz zajmuje się ubojem zwierząt oraz obróbką poubojową tusz.
Dokonuje obróbki kompletu jelit i rozbioru ośrodków.
Przeprowadza rozbiór tusz, półtusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawa mięso.

Wykonuje zadania związane z pozyskiwaniem mięsa
oraz zabezpieczaniem przed zepsuciem przez chłodzenie, zamrażanie, peklowanie i wędzenie.

Produkuje wędzonki, kiełbasy, wyroby podrobowe, konserwy oraz tłuszcze topione.
Zajmuje się rozdrabnianiem mięsa, przeprowadza peklowanie suche i mokre,
obsługuje nastrzykiwarki, masownice, kutry, mieszałki, nadziewarki.

Dokonuje obróbki termicznej surowców i półproduktów oraz pakuje gotowe wyroby.

Produkuje wyroby garmażeryjne oraz zajmuje się przygotowaniem
półproduktów mięsnych do smażenia lub pieczenia.

Wykonuje również zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym
mięsa i jego przetworów.

Praca w tym zawodzie wymaga sprawności i wytrzymałości fizycznej,
zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych, spostrzegawczości.

Rzeźnik wędliniarz pracuje głównie w pomieszczeniach zamkniętych
(halach ubojowych, rozbiorowych, produkcyjnych, magazynach)
odpowiednio klimatyzowanych, w których jest wymagana temperatura i wilgotność.
Jest narażony zarówno na temperatury zbyt niskie, jak i zbyt wysokie, duże nasycenie powietrza
parą wodną oraz oddziaływanie dymu wędzarniczego.

Typowymi stanowiskami pracy w tym zawodzie są: ubojowy, jeliciarz,
rozbieracz- wykrawacz, peklowacz, kutrowy, wędliniarz i wędzarz.

Praca w tym zawodzie wymaga również posiadania aktualnych badań lekarskich
do celów sanitarno-epidemiologicznych.

zajęcia praktyczne współpraca BSIsnr8

Zadania zawodowe

Organizowanie stanowiska pracy rzeźnika-wędliniarza
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
Nadzorowanie żywca w zakładzie przemysłu mięsnego od przyjęcia do uboju
Dokonywanie uboju zwierząt rzeźnych
Dokonywanie obróbki poubojowej, w tym obróbki kompletu jelit oraz rozbioru ośrodków
Dokonywanie rozbioru tusz i wykrawanie mięs drobnych
Produkowanie mięsa do dystrybucji
Produkowanie wędzonek
Produkowanie kiełbas
Produkowanie wyrobów podrobowych
Produkowanie konserw i półfabrykatów mięsnych
Produkowanie tłuszczów topionych
Produkowanie wyrobów uszlachetnionych
Transportowanie mięsa
Transportowanie przetworów mięsnych
Konserwowanie i przechowywanie mięsa oraz przetworów mięsnych
Przechowywanie dodatków i materiałów pomocniczych
Komunikowanie się i współpraca w zespole
Przestrzeganie zasad zapewniania bezpieczeństwa żywności
Przeprowadzanie oceny organoleptycznej i jakościowej surowców, dodatków, półproduktów i gotowych wyrobów.

pytania