Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

Sukcesy na olimpiadach, turniejach,
konkursach...


Finał
XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Niepokalanów
5 - 6 czerca 2017 r.

Finalista XLI Eliminacji Centralnych Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
2 - 3 czerwca 2017 r.

XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - etap diecezjalny
- 25 kwietnia 2017 r.

Ukończenie szkoły z możliwością wpisania się do Złotej Księgi Absolwentów
- 28 kwietnia 2017 r.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
- 21-22 kwietnia 2017 r.

IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie
Pracy w Rolnictwie
20 kwietnia 2017 r.

 

XXVII Regionalny Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy

dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych "Bezpiecznie od Startu"
2017

 

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
- Wrocław 2017

 

XXV
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
2016/2017

 

Wojewódzki Turniej
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
styczeń 2017 r.

 

X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie
2016/2017

Tytuł Złotej Szkoły 2017 i Złota Tarcza
styczeń 2017

 

Etap wojewódzki na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
10 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Etap regionalny konkursuPaństwowej Inspekcji Pracy
16 grudnia 2016 r.

 

XIX Olimpiada Wiedzy o Żywności
25 listopada 2016 r.

 

 

XXI Turniej Cukiernik Piekarz
11 do 13 kwietnia 2016 r.

 

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
26 stycznia 2016 r.

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
21 stycznia 2016 r.

XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywności
27 listopada 2015 r.

Ośmiu Wspaniałych
- 18 maja 2015 r.

 

Wojewódzki Konkurs "Polska moje miejsce, mój kraj"
- III etap 21 maja 2015 r.

 

XX Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz
finał - Wrocław 13-15 kwietnia 2015 r.

 

XXXIX OWiUR
17-18 kwietnia 2015 r.

 

XXXVIII Turniej Wiedzy Pożarniczej
10 kwietnia 2015 r.

 

V Mistrzostwach Polski Szkół Cukierniczych w Warszawie
25 lutego 2015 r.

XX Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
- eliminacje wojewódzkie
20.01.2015 r

Najlepsza w konkursie fotograficznym
22 listopada 2014 r.

 

XIX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
i Piekarz
Wrocław 8-9 kwietnia 2014 r.

 

Mistrzostwach Świata Młodych Cukierników
13-15 marca 2014
na Tajwanie

 

Styczniowe turnieje na najlepszych uczniów
w zawodzie 
cukiernik i piekarz
10 stycznia 2014