^Powrót na górę

 • 1 Witamy na stronie CKZiU Nr 2!
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 to możliwość kształcenia na poziomie technikum, szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kursów kwalifikacyjnych - Kształcimy Ustawicznie!
 • 2 CKZiU nr 2 w Gdańsku to:
  Technikum nr 8 i Technikum nr 14, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14 oraz możliwość kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych.
 • 3 Teoria i praktyka
  umiejętności, kwalifikacje, wiedza, zawody
 • 4 Nowoczesne pracownie
  Pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie zawodowe, szkolna mini piekarnia - ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności przyszłym technikom i czeladnikom.
 • 5 Zapach chleba...
  często dochodzi ze szkolnych pracowni
baner

CKZiU Nr 2 na FB

Sz.Pol.dla Dorosłych nr 14

Rekrutacja

Egzamin zawodowy

ckziu2-logo

Technikum nr 14

technik technologii żywności

4 lata

 technik technologii żywności

 

Technikum Nr 14 (CKZiU Nr 2, Gdańsk)
klasa 1Ftż 
Technik technologii żywności
(ang-niem)
Liczba miejsc: 29
Liczba lat nauki: 4
Typ szczególny: ogólnodostępny
Kształcenie zawodowe
Technik technologii żywności

stypendium Hamilton Poland

Nauczane języki obce
język angielski (pierwszy, kontynuacja, 2h/2h/3h/3h),
język niemiecki (drugi, początkujący, 1h/1h/1h/2h),
język niemiecki (drugi, kontynuacja, 1h/1h/1h/2h)


Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

chemia
język angielski

Punktacja
Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Brak

Lista przedmiotów punktowanych

język polski
matematyka
max(biol,chem)
informatyka

 

Opis oddziału

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności
powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

wytwarzania produktów spożywczych;
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych
do produkcji wyrobów spożywczych;
organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych
w przemyśle spożywczym;
kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

praktyki zawodowe T14

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie technik technologii żywności
odbywają się:

po klasie III
kwalifikacja – TG.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych;
w połowie klasy IV
TG.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
absolwenci mogą pracować w różnych zakładach przemysłu spożywczego
lub prowadzić działalność własną związaną z produkcją żywności.

Pełna oferta Technikum nr 14
jest dostępna także w systemie
naboru elektronicznego

pytania

Copyright © 2013. CKZiU Nr 2 w Gdańsku Rights Reserved.