Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

ckziu2-logo

dyp

 Technikum nr 8

Technik technologii żywności

 4 lata

technik technologii żywności
kwalifikacje w zawodzie:
TG.02 – Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn
i urządzeń
lub
TG.03 – Produkcja wyrobów piekarskich
lub
TG.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych
i
TG.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych.

Przedmioty rekrutacyjne:
j. polski, matematyka, chemia lub biologia, informatyka

Oferta Technikum nr 8
w systemie naboru elektronicznego

 

droetker-logoauchan-eps-vector-logo

Współpracują ze szkołą w ramach zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych:
Spółdzielnia Mleczarska „Polmlek
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
 „Auchan" Polska Spółka z o.o.

Technik technologii żywności zdobywa kwalifikacje do
kierowania i nadzorowania wytwarzaniem
wysokiej jakości artykułów spożywczych:

cukierniczych,
koncentratów spożywczych,
piekarsko-ciastkarskich,
fermentacyjnych
(piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy),
jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich,
owocowo-warzywnych,
rybnych,
surowców olejarskich,
zbożowych,
ziemniaczanych,
mrożonych owoców i warzyw,
lodóworaz wyrobów kulinarnych
opracowywania receptur,
nstrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu
praktyki zawodowe T8
 
stypendium Hamilton Poland

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
placówkach żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
kontrolnych placówkach gastronomicznych

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności
mogą być podwyższane
poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych
na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

pytania