Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

przegląd wydarzeń

XV Dzień Przedsiębiorczości
21 marca 2018 r.

dzienprzedsiebiorczosci2018

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji
w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

(informacja o zasadach - na stronie organizatora)

Dzień Przedsiębiorczości
uczniów CKZiU nr 2 w Gdańsku

(sprawozdanie koordynatora szkolnego)

1

2

3