Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

przegląd wydarzeń

W dniu 1 marca 2018 r.
odbył się kolejny
Konkurs „Chemia wokół nas”

zd z fb 1.03.2018

XIV Konkurs „Chemia wokół nas”
.

W dniu 1 marca 2018 r. w naszym Centrum odbył się XIV konkurs
„ Chemia wokół nas”.
Udział w nim wzięło 30 uczniów z 10 szkół.

Cele konkursu są następujące:

• rozwijanie zainteresowań młodzieży obszarem chemii życia codziennego
• lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
• kreowanie postaw proekologicznych
• integracja młodzieży o podobnych zainteresowaniach.

Pytania konkursowe obejmowały następujące zagadnienia
chemii życia codziennego:
- metale powszechnego użytku
- chemia w rolnictwie ( nawozy, pestycydy)
- chemia w żywności wraz z podstawami zasad żywienia.
- chemia a medycyna
- minerały
- woda i jej składniki
- włókna naturalne
- tworzywa sztuczne
- paliwa
-mydła i detergenty
- chemia a ochrona środowiska
-proste obliczenia

Po I etapie – teście, wyłoniono 10 uczniów z największą liczbą punktów,
którzy odpowiadali na pytania wg zasad teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.
Najlepsza trójka finalistów uczestniczyła w części praktycznej, podczas której miała do wykonania 4 zadania.
Sprawdzały one umiejętności analityczne (uczniowie musieli zidentyfikować związki chemiczne na podstawie ich właściwości)
oraz znajomość sprzętu laboratoryjnego i właściwości substancji chemicznych obecnych w artykułach codziennego użytku.
W przerwie pomiędzy konkursowymi zmaganiami uczniowie
mieli okazję zwiedzić szkolne pracownie i uczestniczyć w pokazie doświadczeń
w nowoczesnych szkolnych pracowniach chemicznych i technologicznych .
Opiekunowie uczniów - nauczyciele chemii również mogli wymienić między sobą doświadczenia
związane z nauczaniem chemii oraz przygotowaniem uczniów do konkursów chemicznych.

Laureaci tegorocznego konkursu:
I miejsce zdobył
Jakub Kuleta
z Gimnazjum św. Jana de La Salle w Gdańsku
- nauczyciel chemii - Pani Anżelika Tomczyk,
II miejsce
Joachim Chabowski
z Gimnazjum nr 8 przy Szkole Podstawowej 67 w Gdańsku
- nauczyciel chemii - Pani Beata Dubicka
III miejsce
Izabela Walendowicz
z Gimnazjum nr 48 przy Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku
- nauczyciel chemii - Pan Ryszard Frankowski

Dziesięciu finalistów otrzymało nagrody, ufundowane przez
Grupę Lotos
oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej.
Dla uczestników była to doskonała forma sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności,
a dla nauczycieli okazja do wymiany doświadczeń.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu! ?

 

 

 

PROGRAM KONKURSU:
 godz. 10.00 - powitanie uczestników,
 godz. 10.15 - 11.00 I część konkursu – test wyboru, który ma na celu wyłonienie ok.10 najlepszych spośród zgłoszonych kandydatów, do drugiej części,
 godz. 11.00 - 12.00 komisyjne sprawdzanie testu (w tym czasie uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzą szkołę oraz wezmą udział w pokazach chemicznych i technologicznych),
 godz. 12.15 ogłoszenie wyników testu oraz II część konkursu „Jeden z dziesięciu”,
 godz. 13.00 wręczenie nagród i podsumowanie konkursu.

Zaproszenie i informacje o konkursie