Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

przegląd wydarzeń

Dzień Otwarty
29 listopada 2017 r.

przeszedł już do historii,
ale dla wielu spośród ponad 260 gości,
CKZiU nr 2 może stać się
szansą ich przyszłej edukacji
i początkiem drogi zawodowej.
Dziękujemy i Zapraszamy!
2
1

link do szkolnego FB