Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

przegląd wydarzeń

Czeladnicy jak rycerze
zostali pasowani
23.11.2017 r.

1
2

W dniu 23 listopada 2017 uczniowie, którzy w tym roku zdali egzamin czeladniczy
i uczyli się praktycznej nauki zawodu
w zakładach zrzeszonych w Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku
mieli swoje święto,
a mianowicie Pasowanie na Czeladnika w Zawodzie Piekarz i Cukiernik.
Uroczystość odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.
Wśród zaproszonych gości byli:
pani dyrektor Barbara Mizerska, rodzice, pracodawcy, nauczyciele
a także uczniowie klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia.
Na koniec był poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.
Serdecznie gratulujemy
opublikowała E.R.
na szkolnym FB