Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

przegląd wydarzeń

Szkoła i Nauczyciele
wyróżnieni

W środę 23.11.2017 podczas uroczystości 70 lecia
Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku
Pani Dyrektor Barbara Mizerska odebrała odznaczenie NOT
dla naszej szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku.
Odznaczenia otrzymali także nauczyciele przedmiotów zawodowych
Pan Wacław Tyborowski i Pan Jarosław Marchewka.
Gratulujemy!
1

na szkolnym FB

oraz fotorelacja na FB Domu Technika NOT w Gdańsku