Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

staż 12-24 marca 2018

Staż w Niemczech
od 12 do 24 marca 2018 r.

stazystkist03.2018

kregstaz03.208a

na SFb - także inne relacje pomiędzy 12 a 30 marca 2018

 W dniach 12 - 24.03.2017 grupa 21 uczniów odbywa staż zagraniczny w ramach programu POWER
"Technik Technologii Żywności zawód o wielu możliwościach na europejskim rynku pracy"
w ośrodku szkoleniowym Deula Hildesheim GmbH.
Tym razem stażyści mają praktyki w niemieckich hotelach, ośrodkach pomocy i domach seniora.
W stażu udział biorą uczniowie z pięciu klas
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku.
Po raz pierwszy w mobilności uczestniczą uczniowie szkoły branżowej,
kształcący się w zawodach cukiernik i piekarz.
Staż pozwoli uczniom zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności
oraz podnieść znajomość języków obcych.
Oto niektóre obiekty, w których odbywają się praktyki:
M & A City Hotel Hildesheim, Deula Hildesheim GmbH; OS-das Marktrestaurant im Knochenhaueramtshaus,
Van der Valk Hotel Hildesheim, Lebenshilfe Hildesheim; Hotel Stadtresidenz.
                                                                  (relacje na SFb - Joanna Sznajder-Stworzyjanek)