Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

Srebrna i brązowa tarcza 2018

Srebrna i brązowa tarcza
w CKZiU nr 2

tarcza2018t14tarcza2018t8

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że
Technikum nr 14
i Technikum nr 8 w Gdańsku
wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługują
im tytuły "Srebrnej Szkoły 2018" i  "Brązowej Szkoły 2018".

perspektywy

informacja o sukcesie szkół na stronie Gdańska