Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

 Darmowe przejazdy komunikacją miejską
dla dzieci i młodzieży szkolnej
w Gdańsku

od 1 lipca 2018 r.
(informacja na stronie Gdańska)

  Rozwijamy zainteresowania

poprzez:
 • koła zainteresowań
 • zajęcia pozalekcyjne w pracowniach technologicznych
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące
       do egzaminu maturalnego
       i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • zajęcia z doradztwa zawodowego
 • zjęcia sportowe
       piłka nożna
       piłka ręczna
       piłka koszykowa,
       piłka siatkowa,
       tenis stołowy,
       siłownia,
       aerobik
 • wolontariat
       projekty społeczne o wymiarze
       lokalnym i ogólnopolskim