^Powrót na górę

 • 1 Witamy na stronie CKZiU Nr 2!
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 to możliwość kształcenia na poziomie technikum, szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kursów kwalifikacyjnych - Kształcimy Ustawicznie!
 • 2 CKZiU nr 2 w Gdańsku to:
  Technikum nr 8 i Technikum nr 14, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14 oraz możliwość kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych.
 • 3 Teoria i praktyka
  umiejętności, kwalifikacje, wiedza, zawody
 • 4 Nowoczesne pracownie
  Pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie zawodowe, szkolna mini piekarnia - ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności przyszłym technikom i czeladnikom.
 • 5 Zapach chleba...
  często dochodzi ze szkolnych pracowni
baner

CKZiU Nr 2 na FB

Sz.Pol.dla Dorosłych nr 14

Rekrutacja

Egzamin zawodowy

 Rozwijamy zainteresowania
poprzez:

 • koła zainteresowań
 • zajęcia pozalekcyjne w pracowniach technologicznych
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące
       do egzaminu maturalnego
       i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • zajęcia z doradztwa zawodowego
 • zjęcia sportowe
       piłka nożna
       piłka ręczna
       piłka koszykowa,
       piłka siatkowa,
       tenis stołowy,
       siłownia,
       aerobik
 • wolontariat
       projekty społeczne o wymiarze
       lokalnym i ogólnopolskim

 

Copyright © 2013. CKZiU Nr 2 w Gdańsku Rights Reserved.