Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

Styczniowe turnieje na najlepszych uczniów
w zawodzie 
cukiernik i piekarz

10.01.2014 odbyły się w naszej szkole
eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz. Do turnieju oprócz naszej szkoły zgłosiła się Pomorskie Szkoły Rzemiosł oraz Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich z Tczewa  

I miejsce w Turnieju zajęła Daria Małecka – uzyskując 90,57 pkt. , II- również uczennica naszej szkoły Sylwia Kwiatkowska -84,14 pkt. ( mistrzem szkolącym obie uczennice jest Pan Eugeniusz Lipiński). III miejsce zajął uczeń z Pomorskich Szkół Rzemiosł – Karol Landowski – odbywający zajścia praktyczne w zakładzie Pana Grzegorza Pellowskiego. Karol zdobył 80,86 pkt. Wszyscy w/w uczniowie mają szansę zakwalifikowania się do etapu ogólnopolskiego we Wrocławiu . W ramach organizacji etapu wojewódzkiego została powołana komisja wojewódzka , w której już tradycyjnie uczestniczyli, jako przedstawiciele zakładów: Pani Bożena Latawiec ( Piekarnia – Cukiernia Sławomir Mielnik), Pan Józef Balkowski i Pan Czesław Kraskowski, którym serdecznie dziękujemy. Sponsorami Turnieju są : Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Gdańskie Młyny.

15.01.2013 w Kwidzynie

odbyły się eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik. Naszą szkołę reprezentowała Patrycja Reszka uczennica kl. III bc - odbywająca zajęcia praktyczne w cukierni Pana Jana Szydłowskiego. Patrycja zajęła I miejsce uzyskując 93,44 punktów/100 w tym z części teoretycznej 25/30 punktów. Taki wynik zapewnia udział w etapie ogólnopolskim Turnieju. Do Turnieju Patrycję przygotowywała pani Elżbieta Długokęcka oraz Panowie: Jacek Ziemba i Mieczysław Chojnowski.

GRATULUJEMY!