Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

III Konferencja Samorządów Uczniowskich
wrzesień 2017 r.

zd1

na szkolnym FB