Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

Finalista z CKZiU nr 2 w Gdańsku
XLI Eliminacji Centralnych
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
2 - 3 czerwca 2017 r.

owiur2017

relacja na FB

Dominik Mudlaff z klasy III C
został finalistą ogólnopolskich eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
które w tym roku odbyły się w dniach 2-3.06.2017 w Lublinie.
Tym samym Dominik był zwolniony z części pisemnej egzaminu
w kwalifikacji zawodowej R.23
w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji.
z którego otrzymał 100%.
Gratulujemy!