Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
2017 r.

Gratulacje dla reprezentantów CKZiU Nr 2 w Gdańsku!

logotyp

Eliminacje okręgowe

Blok tematyczny - ochrona i inżynieria środowiska
Września 21/22 kwietnia 2017 r.

blokochronaiinżynieriaśrodowiska

relacja foto i informacja o wynikach na szkolnym FB

Blok tematyczny - technologia żywności
Olsztyn - 21 i 22 kwietnia 2017

wolsztynietechnolodzyżywności

na FB

Dodatkowe informacje o Olimpiadzie
także na stronie Komitetu Okręgowego

LOGO3olsztyn