Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

XXVII Regionalny Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy

dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych "Bezpiecznie od Startu"
2017

Ola Warmbier i Dawid Różyński reprezentowanli naszą szkołę
w XXVII Regionalnym Konkursie Wiedzy
o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych
"Bezpiecznie od Startu".
Uczniów do konkursu przygotowywała pani Teresa Szulc.
Zajęli czwarte i piąte miejsce. Przyjęli gratulacje od pani Dyrektor,
do których my też się przyłączamy.

1

na FB