Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

Naszym Uczniom
zapewniamy

 • gwarantowane praktyki zawodowe i zajecia praktyczne
  we współpracy z uczelniami z Trójmiasta,
  Grupą LOTOS S.A.,
  Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym
  "IMPULS", zakładami pracy branży chemicznej,
  spożywczej, inżynierii i ochrony środowiska,
  renomowanymi zakładami zrzeszonymi w Cechu Piekarzy
  i Cukierników oraz Cechu Rzeźników i Wędliniarzy
 • realizację edukacyjnych programów międzynarodowych:
  ERASMUS+, Globe
 • EUROPASS - certyfikat stwarzający możliwości nauki
  i pracy w UE
 • staże zawodowe w Niemczech
 • zajęcia terenowe w ramach współpracy
  z Urzędem Morskim
 • specjalistycznie wyposażenie:
         labolatoria i pracownie technologiczne,
         nowoczesną halę sportową,
         boisko z certyfikatem FIFA,
         siłownię,
         salę do aerobiku,
         basen (od roku 2018)
 • możliwość zakwaterowania w internacie
  i korzystania ze stołówki szkolnej.