^Powrót na górę

 • 1 Witamy na stronie CKZiU Nr 2!
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 to możliwość kształcenia na poziomie technikum, szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kursów kwalifikacyjnych - Kształcimy Ustawicznie!
 • 2 CKZiU nr 2 w Gdańsku to:
  Technikum nr 8 i Technikum nr 14, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14 oraz możliwość kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych.
 • 3 Teoria i praktyka
  umiejętności, kwalifikacje, wiedza, zawody
 • 4 Nowoczesne pracownie
  Pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie zawodowe, szkolna mini piekarnia - ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności przyszłym technikom i czeladnikom.
 • 5 Zapach chleba...
  często dochodzi ze szkolnych pracowni
baner

CKZiU Nr 2 na FB

Sz.Pol.dla Dorosłych nr 14

Rekrutacja

Egzamin zawodowy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

 CUKIERNIK 751201

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie cukiernik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) sporządzania półproduktów cukierniczych;
3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
4) dekorowania wyrobów cukierniczych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

- Język obcy zawodowy

- Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym

- Ogólna technologia żywności

- Podstawy techniki w produkcji spożywczej

- Technologia produkcji cukierniczej

- Wytwarzanie wyrobów cukierniczych

- Dekorowanie wyrobów cukierniczych

- Wyposażenie techniczne cukierni

- Zajęcia praktyczne

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu -piątek, sobota.
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.


Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu


Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

 

Plan nauczania:

Pobierz (pdf)

Deklaracja uczestnictwa:

Pobierz (pdf)

 

Copyright © 2013. CKZiU Nr 2 w Gdańsku Rights Reserved.