Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2 Gdańsku
prowadzi kształcenie ustawiczne dla dorosłych.


informacje - zgłoszenia
sekretariat w budynku nr 1
(ul. Smoleńska 5/7)
tel./fax
58 309-05-06

   

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
(bezpłatne)

technik agrobiznesu
technik rolnik
rolnik
technik budownictwa wodnego
technik żywienia i usług gastronomicznych
wędliniarz
cukiernik
piekarz
kucharz